رنگ روغنی براق

رنگ روغنی براق آلکیدی از تولیدات شرکت رنگ سازی ارژنگ