رنگ روغنی

از مهمترین کاربرد رنگ روغنی می توان به استفاده از آن در رنگ آمیزی قسمت های مختلف ساختمان از جمله مصالح مختلف مانند گچ،آجر،سیمان،فلزات و همچنین سطح در و پنجره ها،تخت ها،نیمکت ها،صندلی ها و … فلزی و چوبی اشاره کرد. رنگ روغنی به دلیل پوشش دهی بالایی که دارد قابل اجرا بر روی تمامی سطوح دارای برآمدگی و ناهموار که نیاز به پوشش دارد،ایده آل است.