خمیر رنگ اکریلیک 440 ایران

توضیحات

خمیر رنگ اکریلیک پلیتکس 440 نیپون

اطلاعات بیشتر

وزن

شرکت سازنده

کشور سازنده

نوع محصول

,