مادر رنگ روغنی زرد کاترپیلار 119 پارس بهاران

مادر رنگ روغنی زرد کاترپیلار 119 پارس بهاران

توضیحات

اطلاعات بیشتر

وزن

شرکت سازنده

کشور شارنده

نوع رنگ