مورسکو سیلاکریل سفالی کاپارول

تماس بگیرید

توضیحات

رنگ های پایه آب نمای خارجی با تکنولوژی انحصاری Silacryl

توضیحات تکمیلی

وزن

شرکت سازنده

کشور سازنده

نوع محصول