مورسکو سیلاکریل سفید کاپارول

توضیحات

رنگ های پایه آب نمای خارجی با تکنولوژی انحصاری Silacryl

اطلاعات بیشتر

وزن

شرکت سازنده

کشور سازنده

نوع محصول