پرایمر اکریلیک پلیتکس 862 ایران

توضیحات

پرایمر اکریلیک پلیتکس 862 نیپون

اطلاعات بیشتر

وزن

شرکت سازنده

کشور سازنده

نوع محصول

,