همانگون که در نوشته های قبلی اشاره کردیم رنگ آمیزی ساختمان به سه روش رنگ آمیزی با قلم مو ، با پیستوله یا اسپری ها و رنگ آمیزی با غلطک انجام می گیرد.برای رنگ آمیزی هرچه صحیح تر چند شرط از جمله مقدار آشنایی شما به رنگ آمیزی با هر یک از موارد ذکر شده […]