رنگ آمیزی با قلم مو

رنگ آمیزی با قلم مو به چه روشی انجام می شود؟

همانگون که در نوشته های قبلی اشاره کردیم رنگ آمیزی ساختمان به سه روش رنگ آمیزی با قلم مو ، با پیستوله یا اسپری ها و رنگ آمیزی با غلطک انجام می گیرد.برای رنگ آمیزی هرچه صحیح تر چند شرط از جمله مقدار آشنایی شما به رنگ آمیزی با هر یک از موارد ذکر شده […]