لیست قیمت رنگ الوان

لیست قیمت رنگ الوان 99

با وجود تغییرات فراوان در قیمت رنگ تمامی کارخانه ها و تولید کنندگان رنگ یک لیست قیمت واحد طراحی کرده و در صورت تغییرات قیمت درصد آن را کم و زیاد میکنند تا دیگر مجبور نباشند با هر تغییر قیمتی لیست قیمت خود را عوض کنند . رنگ الوان نیز از این قائده مستثنا نبوده […]