نقاشی ساختمان یا کاغذ دیواری

نقاشی ساختمان یا کاغذ دیواری کدام بهتر است؟

قبل از مقایسه نقاشی ساختمان و کاغذ دیواری باید گفت که دیوار ها و سقف خانه نقش مهمی در دکوراسیون خانه ایفا می کنند  سلیقه و میزان آشنایی شما در انتخاب طرح و رنگ کاغذ دیواری و همچنین تن رنگی مناسب برای نقاشی ساختمان باعث ایجاد محیطی آرام و یا محیطی آشفته و مضطرب کننده […]