فروش انواع رنگ های کامپیوتری با مناسب ترین قیمت بازار با کیفیت عالی و ارسال به سراسر ایران جهت سفارش رنگ کامپیوتری فقط کافیست کد کد مورد نظر را از انتهای صفحه انتخاب نمایید و برای سفارش با مشاورین ما تماس بگیرید .
رنگ روغنی

رنگ کامپیوتری

رنگ های کامپیوتری به دلیل تنوع بالا نمیتوان از قبل آماده کرد و در رنگ فروشی عرضه کرد زیرا شاید بسیاری از این رنگ ها مشتری کمی داشته باشد چون اختلافات رنگ بندی در بعضی موارد اینقدر کم هست که شاید در نگاه اول متوجه نشوید .

شرایط سفارش رنگ کامپیوتری

برای سفارش کافیست از جدول پایین کد رنگ مورد نظر را انتخاب کنید و سپس مشخص کنید رنگ مورد نظر شما جزوه رنگ های اکریلیک است یا پلاستیک یا روغنی و در مرحله بعد میخواهید مادر رنگ مورد نظر براق باشد یا نیمه براق یا مات
بعد از مشخص کردن این سوالات با مشاورین ما جهت مقدار سفارش صحبت کنید .

انواع رنگ های رال (RAL)

در ادامه برای شما بیش از ۲۰۰ رنگ رال با کد هر کدام را برای شما قرار دادیم تا به راحتی بتوانید رنگ مورد نظرتان را انتخاب کنید .
RAL
1000
Colour
RAL
1001
Colour
RAL
1002
Colour
RAL
1003
Colour
RAL
1004
Colour
RAL
1005
Colour
RAL
1006
Colour
RAL
1007
Colour
RAL
1011
Colour
RAL
1012
Colour
RAL
1013
Colour
RAL
1014
Colour
RAL
1015
Colour
RAL
1016
Colour
RAL
1017
Colour
RAL
1018
Colour
RAL
1019
Colour
RAL
1020
Colour
RAL
1021
Colour
RAL
1023
Colour
RAL
1024
Colour
RAL
1026
Colour
RAL
1027
Colour
RAL
1028
Colour
RAL
1032
Colour
RAL
1033
Colour
RAL
1034
Colour
RAL
1035
Colour
RAL
1036
Colour
RAL
1037
Colour
RAL
2000
Colour
RAL
2001
Colour
RAL
2002
Colour
RAL
2003
Colour
RAL
2004
Colour
RAL
2005
Colour
RAL
2007
Colour
RAL
2008
Colour
RAL
2009
Colour
RAL
2010
Colour
RAL
2011
Colour
RAL
2012
Colour
RAL
2013
Colour
RAL
3000
Colour
RAL
3001
Colour
RAL
3002
Colour
RAL
3003
Colour
RAL
3004
Colour
RAL
3005
Colour
RAL
3007
Colour
RAL
3009
Colour
RAL
3011
Colour
RAL
3012
Colour
RAL
3013
Colour
RAL
3014
Colour
RAL
3015
Colour
RAL
3016
Colour
RAL
3017
Colour
RAL
3018
Colour
RAL
3020
Colour
RAL
3022
Colour
RAL
3024
Colour
RAL
3026
Colour
RAL
3027
Colour
RAL
3028
Colour
RAL
3031
Colour
RAL
3032
Colour
RAL
3033
Colour
RAL
4001
Colour
RAL
4002
Colour
RAL
4003
Colour
RAL
4004
Colour
RAL
4005
Colour
RAL
4006
Colour
RAL
4007
Colour
RAL
4008
Colour
RAL
4009
Colour
RAL
4010
Colour
RAL
4011
Colour
RAL
4012
Colour
RAL
5000
Colour
RAL
5001
Colour
RAL
5002
Colour
RAL
5003
Colour
RAL
5004
Colour
RAL
5005
Colour
RAL
5007
Colour
RAL
5008
Colour
RAL
5009
Colour
RAL
5010
Colour
RAL
5011
Colour
RAL
5012
Colour
RAL
5013
Colour
RAL
5014
Colour
RAL
5015
Colour
RAL
5017
Colour
RAL
5018
Colour
RAL
5019
Colour
RAL
5020
Colour
RAL
5021
Colour
RAL
5022
Colour
RAL
5023
Colour
RAL
5024
Colour
RAL
5025
Colour
RAL
5026
Colour
RAL
6000
Colour
RAL
6001
Colour
RAL
6002
Colour
RAL
6003
Colour
RAL
6004
Colour
RAL
6005
Colour
RAL
6006
Colour
RAL
6007
Colour
RAL
6008
Colour
RAL
6009
Colour
RAL
6010
Colour
RAL
6011
Colour
RAL
6012
Colour
RAL
6013
Colour
RAL
6014
Colour
RAL
6015
Colour
RAL
6016
Colour
RAL
6017
Colour
RAL
6018
Colour
RAL
6019
Colour
RAL
6020
Colour
RAL
6021
Colour
RAL
6022
Colour
RAL
6024
Colour
RAL
6025
Colour
RAL
6026
Colour
RAL
6027
Colour
RAL
6028
Colour
RAL
6029
Colour
RAL
6032
Colour
RAL
6033
Colour
RAL
6034
Colour
RAL
6035
Colour
RAL
6036
Colour
RAL
6037
Colour
RAL
6038
Colour
RAL
7000
Colour
RAL
7001
Colour
RAL
7002
Colour
RAL
7003
Colour
RAL
7004
Colour
RAL
7005
Colour
RAL
7006
Colour
RAL
7008
Colour
RAL
7009
Colour
RAL
7010
Colour
RAL
7011
Colour
RAL
7012
Colour
RAL
7013
Colour
RAL
7015
Colour
RAL
7016
Colour
RAL
7021
Colour
RAL
7022
Colour
RAL
7023
Colour
RAL
7024
Colour
RAL
7026
Colour
RAL
7030
Colour
RAL
7031
Colour
RAL
7032
Colour
RAL
7033
Colour
RAL
7034
Colour
RAL
7035
Colour
RAL
7036
Colour
RAL
7037
Colour
RAL
7038
Colour
RAL
7039
Colour
RAL
7040
Colour
RAL
7042
Colour
RAL
7043
Colour
RAL
7044
Colour
RAL
7045
Colour
RAL
7046
Colour
RAL
7047
Colour
RAL
7048
Colour
RAL
8000
Colour
RAL
8001
Colour
RAL
8002
Colour
RAL
8003
Colour
RAL
8004
Colour
RAL
8007
Colour
RAL
8008
Colour
RAL
8011
Colour
RAL
8012
Colour
RAL
8014
Colour
RAL
8015
Colour
RAL
8016
Colour
RAL
8017
Colour
RAL
8019
Colour
RAL
8022
Colour
RAL
8023
Colour
RAL
8024
Colour
RAL
8025
Colour
RAL
8028
Colour
RAL
8029
Colour
RAL
9001
Colour
RAL
9002
Colour
RAL
9003
Colour
RAL
9004
Colour
RAL
9005
Colour
RAL
9006
Colour
RAL
9007
Colour
RAL
9010
Colour
RAL
9011
Colour
RAL
9016
Colour
RAL
9017
Colour
RAL
9018
Colour
RAL
9022
Colour
RAL
9023
Colour